DSOP

DSOP - Digital Samhandling Offentlig Privat les mer om dette samarbeidet her

DSOP API'er

Forsikring

API'er

API Status
Arbeid Arbeidsavklaringspenger Produksjon
Helse Uføreopplysninger Produksjon
Helse Sykepenger Under Planlegging

 

Syke- og Uføreopplysninger fra NAV

Generell dokumentasjon (BITS)

Onboardning (BITS)