Token

Authentisering

 1. Access token fra DIFI som en HTTP header på kall til APIet:

  • Key: Authorization

  • Value: Bearer <Base64 av access_token>< DIFI Guide

 2. Konsument legger inn samtykketoken som en HTTP header på kall til APIet:

  • Key: NAV-Samtykke-Token

  • Value: <Base64 av token> ALTINN Guide

 3. Se for øvrig API dokumentasjon for APIet: NAV APIs