APIs

 • Aa-registeret - API

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:aareg/v1/arbeidsforhold.

  Dokumentasjon om Aa-registeret og bruk av API'er er tilgjengelig på GitHub

 • Aa-registeret - OTP API

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:aareg/v1/arbeidsforhold/otp.

  Dokumentasjon om Aa-registeret og bruk av API'er er tilgjengelig på GitHub"

 • Arbeid Arbeidsavklaringspenger

  API for å finne vedtak og meldekort for NAV-brukere som mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP).

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:arbeid/v1/aap.

  Altinn tjenestekode og tjenesteutgavekode er 5252_X, hvor X er 1 eller større.

  Klikk her for begrepsforklaringer og kodeverksbeskrivelser.

 • Helse FKR hendelser

  Helsedirektoratet bruker dette API'et til å varsle NAV om at endringer har skjedd i deres Felles kontaktregister (FKR).

  Påkrevd scope er nav:helse/v1/fkrhendelser.

 • Helse FKR PK hendelser

  Helsedirektoratet bruker dette API'et til å varsle NAV om at endringer har skjedd i deres Felles kontaktregister (FKR).

  Påkrevd scope er nav:helse/v1/fkrhendelserpk.

 • Helse Medlemskapsunntak

  Tilkobling:

  For å kunne benytte tjenesten må konsumenten være autorisert i Maskinporten etter avtale med NAV. Scopet på access tokenet fra Maskinporten må være: nav:helse/v1/medlemskapsunntak.

  Tjenesten:

  Tjenesten tillater konsumenter å hente perioder som beskriver unntak fra hovedregelen om personers medlemskap i den norske folketrygden. Avhengig av hvilket endepunkt man bruker gjør man dette ved å spesifisere en naturlig ident (D- eller fødselsnummer), eller den funksjonelle ID'en til et konkret medlemskapsunntak.

 • Helse Uføreopplysninger

  For å kunne benytte tjenesten må konsumenten autentisere seg gjennom ID-porten Virksomhet og ha avtale med NAV. I tillegg må konsumenten ha samtykke fra bruker og hente et samtykketoken fra Altinns Samtykkeløsning. Disse to tokenene sendes sammen med brukers Fnr/Dnr, fra-og-med dato, samt til-og-med dato som inn-parametere til tjenesten. Tjenesten returnerer uføreopplysninger for ønsket periode så fremt samtykket gjelder for perioden Hva, når og hvem som har hentet ut uføreopplysninger vil bli logget i en database. Bruker kan logge seg inn på nav.no for å lese av disse hendelsene.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helse/v1/uforeopplysninger.

  Samtykke hos Altinn identifiseres med tjenestekode og tjenesteutgavekode 5252_X, der X er 2 eller 3.

  Klikk her for begrepsforklaringer.

 • Helserefusjon eresept-utlevert api

  Api for å hente div info om utleverte resepter

 • Helserefusjon Frikortborger FKR hendelser

  API for å motta hendelser fra FKR for behandling av Frikortborger.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/frikort/borger/fkrhendelse.

 • Helserefusjon Frikort-brev

  API for å hente Frikortvedtaksbrev.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/frikort.

 • Helserefusjon helse-utbetaling api

  Api for å overføre betalingsoppdrag til hdir og ta i mot kvitteringer

 • Helserefusjon KUHR FKR hendelser

  API for å motta hendelser fra FKR for behandling av KUHR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/kuhrfkrhendelse.

 • Helserefusjon SAR eksport

  API for å eksportere SAR data til FKR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/sareksport.

 • Helserefusjon SAR PK eksport

  API for å eksportere SAR PK data til FKR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/sareksportpk.

 • Hjelpemiddel Ortopedi

  For kunna bruk tjenesten så må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:hjelpemiddel/v1/ortopedi.

 • Medlemskap Medlemskapsunntak

  Tilkobling:

  For å kunne benytte tjenesten må konsumenten være autorisert i Maskinporten etter avtale med NAV. Scopet på access tokenet fra Maskinporten må være: nav:medlemskap/v1/medlemskapsunntak.

  Tjenesten:

  Tjenesten tillater konsumenter å hente perioder som beskriver unntak fra hovedregelen om personers medlemskap i den norske folketrygden. Avhengig av hvilket endepunkt man bruker gjør man dette ved å spesifisere en naturlig ident (D- eller fødselsnummer), eller den funksjonelle ID'en til et konkret medlemskapsunntak.

 • Pensjon Samordningspliktige Hendelser

  Hendelseskø for samordningspliktige hendelser (AP og AFP)

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/samordning

 • Pensjon Simuler Alderspensjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v3/alderspensjon. Dette er en simuleringstjeneste for tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor, og benyttes for å kunne simulere alderspensjon fra folketrygden for brukere med TP-forhold.

 • Pensjon TP-registeret, forhold mellom person og ordning, og Innsyn.

  API for å behandle forhold mellom person og ordning for eksterne samhandlere, og innsyn i NAV-registrerte tjenestepensjonsforhold og ytelser.

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/tpregisteret

 • Pensjon Vedtaksinformasjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/vedtaksinformasjon.

  Tjenesten returnerer den samordningspliktige informasjonen om en brukers vedtak.

 • Pensjon Ytelse

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelse.

  Dette tokenet sendes sammen med brukers Fnr/Dnr som header, og en dato som inn-parameter til tjeneste.

  Tjenesten returnerer svar på om angitt bruker har eller har hatt et aktivt pensjonsforhold.

 • Pensjon Ytelsehistorikk

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelsehistorikk.

  Tjenesten returnerer nødvendig informasjonen om brukers ytelse.