APIs

 • Pensjon Ytelse

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelse.

  Dette tokenet sendes sammen med brukers Fnr/Dnr som header, og en dato som inn-parameter til tjeneste.

  Tjenesten returnerer svar på om angitt bruker har eller har hatt et aktivt pensjonsforhold.

 • Pensjon Ytelsehistorikk

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/ytelsehistorikk.

  Tjenesten returnerer nødvendig informasjonen om brukers ytelse.