APIs

 • Helserefusjon Frikort-brev

  API for å hente Frikortvedtaksbrev.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/frikort.

 • Helserefusjon helse-utbetaling api

  Api for å overføre betalingsoppdrag til hdir og ta i mot kvitteringer

 • Helserefusjon KUHR FKR hendelser

  API for å motta hendelser fra FKR for behandling av KUHR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/kuhrfkrhendelse.

 • Helserefusjon SAR eksport

  API for å eksportere SAR data til FKR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/sareksport.

 • Helserefusjon SAR PK eksport

  API for å eksportere SAR PK data til FKR.

  Påkrevd scope-verdi for bruk av API'et er nav:helserefusjon/v1/sareksportpk.

 • Hjelpemiddel Ortopedi

  For kunna bruk tjenesten så må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:hjelpemiddel/v1/ortopedi.

 • Pensjon Samordningspliktige Hendelser

  Hendelseskø for samordningspliktige hendelser (AP og AFP)

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/samordning

 • Pensjon Simuler Alderspensjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v3/alderspensjon. Dette er en simuleringstjeneste for tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor, og benyttes for å kunne simulere tjenestepensjon fra 2018 for brukere født i perioden 1954 - 1962 med TP-forhold.

 • Pensjon TP-registeret Innsyn

  API for innsyn i NAV registrerte tjenestepensjons forhold og ytelser.

  Påkrevd scope-verdi: nav:pensjon/v1/tpregisteret

 • Pensjon Vedtaksinformasjon

  For å kunne bruke tjenesten må scope i autentiseringen mot Maskinporten settes til nav:pensjon/v1/vedtaksinformasjon.

  Tjenesten returnerer den samordningspliktige informasjonen om en brukers vedtak.